Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 68лв

ГПР: 19.43% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 204.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

68лв

ГПР: 17.80% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 204.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

68лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 204.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 35лв

ГПР: 23.67% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 211.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 210.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 210.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 24лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 217.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

24лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 216.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

24лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 216.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 19лв

ГПР: 23.65% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 222.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

19лв

ГПР: 22.99% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 222.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 15лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 228.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

15лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 228.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 13лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 234.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 10лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 246.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 9лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 258.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 8лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 270.64лв. Такса ангажимент: 0лв.