Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 364лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1090.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

364лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1090.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

364лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1090.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 188лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1126.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

187лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1122.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

187лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1122.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 128лв

ГПР: 23.72% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1155.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

128лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 1154.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

128лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1154.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 99лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1186.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

99лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1186.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

99лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1186.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 81лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1217.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

81лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 1217.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

81лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1217.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 69лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1249.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

69лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 1249.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

69лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1249.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 55лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1313.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

55лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 1313.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

55лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1313.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 46лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1373.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

46лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 1376.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

46лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1376.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 40лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1440.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

40лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 1440.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

40лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1440.36лв. Такса ангажимент: 0лв.