Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 401лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1204.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

401лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1204.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

401лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1204.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 207лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1243.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

207лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1239.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

207лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1239.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 142лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1276.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

142лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 1274.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

142лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1274.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 109лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1309.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

109лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1309.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

109лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1309.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 90лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1344.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

90лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 1344.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

90лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1344.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 77лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1379.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 1379.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1379.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 60лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1449.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

60лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 1449.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

60лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1449.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 51лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1516.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

51лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 1519.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

51лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1519.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 44лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1589.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

44лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 1589.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

44лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1589.76лв. Такса ангажимент: 0лв.