Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 422лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1265.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

422лв

ГПР: 17.80% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1265.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

422лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1265.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 218лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1307.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

217лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1302.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

217лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1302.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 149лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1341.45лв. Такса ангажимент: 0лв.

149лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 1339.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

149лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1339.65лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 115лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1376.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 22.99% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1376.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1376.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 94лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1413.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

94лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 1413.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

94лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1413.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 81лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1450.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

81лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 1450.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

81лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1450.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 64лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1524.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

63лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 1523.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

63лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1524.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 53лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1593.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

53лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 1597.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

53лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1597.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 46лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1671.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

46лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 1671.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

46лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1671.48лв. Такса ангажимент: 0лв.