Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 494лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1482.18лв. Такса ангажимент: 0лв.

494лв

ГПР: 17.80% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1482.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

494лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1482.18лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 255лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1530.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

254лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1525.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

254лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1525.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 175лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1570.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

174лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 1568.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

174лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1568.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 134лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1611.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

134лв

ГПР: 22.99% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1611.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

134лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1611.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 110лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1654.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

110лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 1654.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

110лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1654.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 94лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1698.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

94лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 1698.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

94лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1697.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 74лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1784.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

74лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 1784.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

74лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1784.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 62лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1866.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

62лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 1870.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

62лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1870.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 54лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1956.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

54лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 1957.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

54лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1956.96лв. Такса ангажимент: 0лв.