Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 504лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1513.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

504лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1513.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

504лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1513.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 260лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1562.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

260лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1557.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

260лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1557.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 178лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1603.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

178лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 1601.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

178лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1601.19лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 137лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1645.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

137лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1645.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

137лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1645.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 113лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1689.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

113лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 1689.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

113лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1689.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 96лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1733.58лв. Такса ангажимент: 0лв.

96лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 1733.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

96лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1733.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 76лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1821.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

76лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 1821.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

76лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1821.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 64лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1905.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

64лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 1909.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

64лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1909.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 56лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1998.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

55лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 1997.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

55лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1998.00лв. Такса ангажимент: 0лв.