Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 635лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1904.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

635лв

ГПР: 17.80% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1904.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

635лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1904.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 328лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1966.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

327лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1959.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

327лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1959.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 224лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2018.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

224лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 2015.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

224лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2015.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 173лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2070.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

173лв

ГПР: 22.99% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2070.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

173лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2070.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 142лв

ГПР: 23.88% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2126.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

142лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 2126.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

142лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2126.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 121лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2181.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

121лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 2181.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

121лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2181.78лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 96лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2292.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

96лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 2292.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

96лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2292.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 80лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2397.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

80лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 2403.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

80лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2403.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 70лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2514.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

70лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 2514.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

70лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2514.60лв. Такса ангажимент: 0лв.