Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 738лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2213.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

738лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2213.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

738лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2213.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 381лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2285.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

380лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2277.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

380лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2277.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 261лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2345.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

260лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 2342.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

260лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2342.43лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 201лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2406.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

201лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2406.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

201лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2406.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 165лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2471.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

165лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 2471.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

165лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2471.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 141лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2536.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

141лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 2535.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

141лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2535.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 111лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2664.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

111лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 2664.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

111лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2664.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 93лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2787.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

93лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 2793.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

93лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2793.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 81лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2922.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

81лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 2922.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

81лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2922.48лв. Такса ангажимент: 0лв.