Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 916лв

ГПР: 19.45% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2749.05лв. Такса ангажимент: 0лв.

916лв

ГПР: 17.80% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2749.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

916лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2749.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 473лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2838.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

472лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2829.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

472лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2829.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 324лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2913.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

323лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 2909.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

323лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2909.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 249лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2989.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

249лв

ГПР: 22.99% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2989.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

249лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2989.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 205лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3069.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

205лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 3069.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

205лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3069.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 175лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3149.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

175лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 3149.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

175лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3149.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 138лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3309.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

138лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 3309.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

138лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3309.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 115лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3461.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

116лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 3469.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

116лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3469.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 101лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3629.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

101лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 3629.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

101лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3629.88лв. Такса ангажимент: 0лв.