Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 971лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2913.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

971лв

ГПР: 17.80% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2913.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

971лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2913.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 501лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3008.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

500лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2998.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

500лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2998.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 343лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3087.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

343лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 3083.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

343лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3083.58лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 264лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3168.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

264лв

ГПР: 22.99% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3168.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

264лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3168.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 217лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3253.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

217лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 3253.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

217лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3253.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 185лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3338.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

185лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 3338.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

185лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3338.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 146лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3507.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

146лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 3507.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

146лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3508.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 122лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3669.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

123лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 3677.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

123лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3677.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 107лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3847.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

107лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 3847.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

107лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3847.32лв. Такса ангажимент: 0лв.