Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 2197лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6590.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

2197лв

ГПР: 17.05% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6590.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

2197лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6590.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 1134лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6805.38лв. Такса ангажимент: 0лв.

1130лв

ГПР: 20.52% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 6782.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

1130лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 6782.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 776лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6984.63лв. Такса ангажимент: 0лв.

775лв

ГПР: 21.90% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 6974.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

775лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 6974.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 597лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 7166.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

597лв

ГПР: 22.59% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 7166.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

597лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 7166.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 491лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 7358.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

491лв

ГПР: 22.96% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 7358.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

491лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 7358.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 420лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 7551.18лв. Такса ангажимент: 0лв.

419лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 7550.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

419лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 7550.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 331лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 7934.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

331лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 7934.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

331лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 7934.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 277лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 8298.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

277лв

ГПР: 23.13% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 8318.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

277лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 8318.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 242лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 8702.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

242лв

ГПР: 22.96% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 8702.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

242лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 8702.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 197лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 9471.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

197лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 9470.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

60 месеца мес. 171лв

ГПР: 22.30% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 10238.40лв. Такса ангажимент: 0лв.