Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 226лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 678.78лв. Такса ангажимент: 0лв.

226лв

ГПР: 17.80% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 678.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

226лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 678.78лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 117лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 700.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

116лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 698.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

116лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 698.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 80лв

ГПР: 23.68% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 719.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

80лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 718.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

80лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 718.29лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 62лв

ГПР: 23.72% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 738.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

62лв

ГПР: 22.99% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 738.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

62лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 738.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 51лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 757.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

51лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 757.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

51лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 757.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 43лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 777.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

43лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 777.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

43лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 777.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 34лв

ГПР: 23.85% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 817.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

34лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 817.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

34лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 817.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 28лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 854.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

29лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 856.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 25лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 896.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

25лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 896.24лв. Такса ангажимент: 0лв.