Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 377лв

ГПР: 19.45% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1131.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

377лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1131.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

377лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1131.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 195лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1168.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

194лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1164.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

194лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1164.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 133лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1199.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

133лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 1197.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

133лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1197.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 103лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1230.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

103лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1230.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

103лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1230.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 84лв

ГПР: 23.88% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1263.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

84лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 1263.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

84лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1263.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 72лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1296.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

72лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 1296.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

72лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1296.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 57лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1362.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 1362.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1362.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 48лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1425.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 1428.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1428.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 42лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1494.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

42лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 1494.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

42лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1494.72лв. Такса ангажимент: 0лв.