Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 377лв

ГПР: 17.90% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1131.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

377лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1131.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

377лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1131.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 194лв

ГПР: 21.13% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1164.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

194лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1164.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

194лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1164.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 133лв

ГПР: 22.37% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1197.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

133лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1197.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

133лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1197.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 103лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1230.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

103лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1230.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

103лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1230.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 84лв

ГПР: 23.25% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1263.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

84лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1263.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

84лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1263.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 72лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1296.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

72лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1296.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

72лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1296.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 57лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1362.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1362.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1362.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 48лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1428.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1428.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1428.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 47лв

ГПР: 34.76% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1692.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

42лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1494.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

42лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1494.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 44лв

ГПР: 34.41% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1758.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

38лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1538.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

38лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1538.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 39лв

ГПР: 33.71% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1890.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

34лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1626.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

34лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1626.72лв. Такса ангажимент: 0лв.