Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 381лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1142.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

381лв

ГПР: 17.80% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1142.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

381лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1142.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 197лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1179.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

196лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1175.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

196лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1175.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 135лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1210.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

134лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 1208.81лв. Такса ангажимент: 0лв.

134лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1208.79лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 104лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1242.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

104лв

ГПР: 22.99% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1242.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

104лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1242.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 85лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1275.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

85лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 1275.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

85лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1275.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 73лв

ГПР: 23.95% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1308.78лв. Такса ангажимент: 0лв.

73лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 1308.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

73лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1308.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 57лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1375.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 1375.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1375.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 48лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1438.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 1441.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1441.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 42лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1508.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

42лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 1508.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

42лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1508.40лв. Такса ангажимент: 0лв.