Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 394лв

ГПР: 17.90% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1183.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

394лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1183.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

394лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1183.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 203лв

ГПР: 21.13% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1217.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

203лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1217.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

203лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1217.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 139лв

ГПР: 22.37% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1252.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

139лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1252.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

139лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1252.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 107лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1286.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

107лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1286.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

107лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1286.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 88лв

ГПР: 23.25% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1321.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

88лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1321.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

88лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1321.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 75лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1355.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

75лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1355.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

75лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1355.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 59лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1424.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

59лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1424.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

59лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1424.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 50лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1493.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

50лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1493.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

50лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1493.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 49лв

ГПР: 34.76% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1769.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

43лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1562.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

43лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1562.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 46лв

ГПР: 34.41% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1838.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

40лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1608.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

40лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1608.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 41лв

ГПР: 33.71% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1976.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1700.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1700.64лв. Такса ангажимент: 0лв.