Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 607лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1822.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

607лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1822.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

607лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1822.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 314лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1881.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

313лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1875.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

313лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1875.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 215лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1930.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

214лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 1928.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

214лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1928.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 165лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1981.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

165лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1981.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

165лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1981.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 136лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2034.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

136лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 2034.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

136лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2034.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 116лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2087.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

116лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 2087.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

116лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2087.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 91лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2193.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

91лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 2193.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

91лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2193.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 76лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2294.10лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 2299.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2299.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 67лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2405.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

67лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 2405.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

67лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2405.88лв. Такса ангажимент: 0лв.