Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 635лв

ГПР: 17.90% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1904.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

635лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1904.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

635лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1904.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 327лв

ГПР: 21.13% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1959.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

327лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1959.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

327лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1959.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 224лв

ГПР: 22.37% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2015.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

224лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2015.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

224лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2015.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 173лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2070.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

173лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2070.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

173лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2070.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 142лв

ГПР: 23.25% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2126.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

142лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2126.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

142лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2126.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 121лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2181.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

121лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2181.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

121лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2181.78лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 96лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2292.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

96лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2292.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

96лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2292.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 80лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2403.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

80лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2403.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

80лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2403.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 79лв

ГПР: 34.76% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2847.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

70лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2514.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

70лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2514.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 74лв

ГПР: 34.41% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2958.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

65лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2588.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

65лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2588.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 66лв

ГПР: 33.71% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 3180.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2736.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2736.48лв. Такса ангажимент: 0лв.