Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 679лв

ГПР: 19.45% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2038.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

679лв

ГПР: 17.80% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2038.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

679лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2038.38лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 351лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2104.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

350лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2097.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

350лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2097.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 240лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2160.09лв. Такса ангажимент: 0лв.

240лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 2157.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

240лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2157.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 185лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2216.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

185лв

ГПР: 22.99% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2216.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

185лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2216.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 152лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2275.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

152лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 2275.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

152лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2275.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 130лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2335.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

130лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 2335.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

130лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2335.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 102лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2454.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

102лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 2453.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

102лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2454.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 86лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2566.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

86лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 2572.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

86лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2572.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 75лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2691.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

75лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 2691.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

75лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2691.36лв. Такса ангажимент: 0лв.