Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 827лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2481.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

827лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2481.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

827лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2481.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 427лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2562.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

426лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2553.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

426лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2553.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 292лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2629.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

292лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 2625.81лв. Такса ангажимент: 0лв.

292лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2625.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 225лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2698.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

225лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2698.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

225лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2698.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 185лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2770.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

185лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 2770.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

185лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2770.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 158лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2842.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

158лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 2842.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

158лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2842.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 124лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2987.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

124лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 2987.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

124лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2987.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 104лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3124.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

104лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 3131.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

104лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3131.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 91лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3276.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

91лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 3276.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

91лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3276.36лв. Такса ангажимент: 0лв.