Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 882лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2646.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

882лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2646.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

882лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2646.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 455лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2732.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

454лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2723.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

454лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2723.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 312лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2804.13лв. Такса ангажимент: 0лв.

311лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 2800.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

311лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2800.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 240лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2877.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

240лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2877.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

240лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2877.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 197лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2954.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

197лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 2954.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

197лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2954.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 168лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3031.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

168лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 3031.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

168лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3031.38лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 133лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3185.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

133лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 3185.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

133лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3185.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 111лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3331.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

111лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 3339.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

111лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3339.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 97лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3493.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

97лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 3493.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

97лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3493.80лв. Такса ангажимент: 0лв.