Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 909лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2728.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

909лв

ГПР: 17.23% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2728.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

909лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2728.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 470лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2817.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

468лв

ГПР: 20.68% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2807.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

468лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2807.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 321лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2891.43лв. Такса ангажимент: 0лв.

321лв

ГПР: 22.05% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 2887.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

321лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2887.38лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 247лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2966.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

247лв

ГПР: 22.74% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 2966.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

247лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2966.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 203лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3046.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

203лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 3046.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

203лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3046.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 174лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3126.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

174лв

ГПР: 23.24% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 3125.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

174лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3125.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 137лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3284.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

137лв

ГПР: 23.30% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 3284.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

137лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3284.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 115лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3435.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 3443.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3443.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 100лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3602.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

100лв

ГПР: 23.02% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 3602.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

100лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3602.52лв. Такса ангажимент: 0лв.