Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 1030лв

ГПР: 17.61% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3088.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

1030лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3088.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

1030лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3088.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 530лв

ГПР: 20.92% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3178.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

530лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3178.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

530лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3178.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 363лв

ГПР: 22.21% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3268.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

363лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3268.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

363лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3268.89лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 280лв

ГПР: 22.82% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3358.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

280лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3358.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

280лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3358.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 230лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3448.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

230лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3448.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

230лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3448.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 197лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3538.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

197лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3538.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

197лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3538.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 155лв

ГПР: 23.33% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3718.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

155лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3718.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

155лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3718.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 130лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3898.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

130лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3898.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

130лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3898.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 128лв

ГПР: 34.68% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 4618.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

113лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4078.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

113лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4078.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 120лв

ГПР: 34.34% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 4798.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

105лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 4198.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

105лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 4198.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 107лв

ГПР: 33.64% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 5158.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

92лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 4438.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

92лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 4438.56лв. Такса ангажимент: 0лв.