Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 1040лв

ГПР: 19.45% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3119.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

1040лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3119.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

1040лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3119.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 537лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3221.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

535лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3210.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

535лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3210.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 367лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3306.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

367лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 3301.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

367лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3301.65лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 283лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3392.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

283лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3392.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

283лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3392.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 232лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3483.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

232лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 3483.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

232лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3483.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 199лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3574.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

199лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 3574.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

199лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3574.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 157лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3756.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

156лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 3755.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

156лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3756.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 131лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3928.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

131лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 3937.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

131лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3937.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 114лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4119.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

114лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 4119.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

114лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4119.48лв. Такса ангажимент: 0лв.