Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 1043лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3130.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

1043лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3130.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

1043лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3130.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 539лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3232.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

537лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3221.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

537лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3221.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 369лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3317.13лв. Такса ангажимент: 0лв.

368лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 3312.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

368лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3312.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 284лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3403.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

284лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3403.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

284лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3403.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 233лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3494.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

233лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 3494.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

233лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3494.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 199лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3586.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

199лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 3586.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

199лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3585.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 157лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3768.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

157лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 3768.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

157лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3768.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 131лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3941.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

132лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 3950.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

132лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3950.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 115лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4133.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 4133.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4133.16лв. Такса ангажимент: 0лв.