Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 1047лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3140.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

1047лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3140.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

1047лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3140.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 540лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3242.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

539лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3231.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

539лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3231.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 370лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3328.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

369лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 3323.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

369лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3323.43лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 285лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3414.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

285лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3414.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

285лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3414.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 234лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3506.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

234лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 3506.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

234лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3506.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 200лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3598.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

200лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 3597.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

200лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3597.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 158лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3780.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

158лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 3780.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

158лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3780.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 132лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3954.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

132лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 3963.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

132лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3963.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 115лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4146.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 4146.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4146.48лв. Такса ангажимент: 0лв.