Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 1119лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3356.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

1119лв

ГПР: 17.80% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3356.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

1119лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3356.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 578лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3465.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

576лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3454.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

576лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3454.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 395лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3557.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

395лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 3552.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

395лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3552.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 304лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3650.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

304лв

ГПР: 22.99% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3650.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

304лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3650.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 250лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3747.75лв. Такса ангажимент: 0лв.

250лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 3747.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

250лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3747.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 214лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3845.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

214лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 3845.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

214лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3845.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 168лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4041.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

168лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 4041.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

168лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 4041.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 141лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4226.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

141лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 4236.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

141лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 4236.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 123лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4432.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

123лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 4432.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

123лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4432.32лв. Такса ангажимент: 0лв.