Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 1188лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3562.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

1188лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3562.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

1188лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3562.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 613лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3678.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

611лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3666.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

611лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3666.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 420лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3775.59лв. Такса ангажимент: 0лв.

419лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 3770.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

419лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3770.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 323лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3874.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

323лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3874.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

323лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3874.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 265лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3977.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

265лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 3977.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

265лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3977.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 227лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4081.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

227лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 4081.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

227лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 4081.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 179лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4289.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

179лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 4289.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

179лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 4289.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 150лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4485.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

150лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 4496.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

150лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 4496.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 131лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4704.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

131лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 4704.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

131лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4704.12лв. Такса ангажимент: 0лв.