Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 1232лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3696.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

1232лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3696.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

1232лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3696.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 636лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3816.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

634лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 3804.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

634лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3804.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 435лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3917.43лв. Такса ангажимент: 0лв.

435лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 3912.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

435лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3912.03лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 335лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4019.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

335лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 4019.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

335лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 4019.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 275лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4127.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

275лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 4127.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

275лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 4127.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 235лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4235.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

235лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 4235.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

235лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 4235.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 185лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4450.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

185лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 4450.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

185лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 4450.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 155лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4654.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

156лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 4665.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

156лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 4665.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 136лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4880.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

136лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 4881.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

136лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4880.88лв. Такса ангажимент: 0лв.