Важно: Промяна в работата с клиенти в офиса на Лаптоп.бг ООД

Затвори

Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 1545лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4633.95лв. Такса ангажимент: 0лв.

1545лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4633.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

1545лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4633.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 797лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4784.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

795лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 4768.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

795лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 4768.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 546лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4910.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

545лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 4903.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

545лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 4903.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 420лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5038.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

420лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 5038.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

420лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 5038.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 345лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5173.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

345лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 5173.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

345лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 5173.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 295лв

ГПР: 23.93% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5309.10лв. Такса ангажимент: 0лв.

295лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 5308.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

295лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 5308.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 232лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5578.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

232лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 5578.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

232лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 5578.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 194лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 5834.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

195лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 5848.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

195лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 5848.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 170лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 6118.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

170лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 6118.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

170лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 6118.56лв. Такса ангажимент: 0лв.