Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 233лв

ГПР: 19.45% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 699.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

233лв

ГПР: 17.80% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 699.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

233лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 699.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 120лв

ГПР: 23.68% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 722.10лв. Такса ангажимент: 0лв.

120лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 719.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

120лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 719.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 82лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 741.15лв. Такса ангажимент: 0лв.

82лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 740.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

82лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 740.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 63лв

ГПР: 23.68% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 760.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

63лв

ГПР: 22.99% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 760.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

63лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 760.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 52лв

ГПР: 23.88% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 780.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

52лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 780.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

52лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 780.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 45лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 801.18лв. Такса ангажимент: 0лв.

45лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 801.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

45лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 801.18лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 35лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 841.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 841.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 841.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 29лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 880.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

29лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 882.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 26лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 923.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

26лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 923.44лв. Такса ангажимент: 0лв.