Купи на лизинг

Unicredit Consumer Financing TBI Bank BNP Paribas
3 месеца мес. 250лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 750.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

250лв

ГПР: 17.80% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 750.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

250лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 750.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 129лв

ГПР: 23.72% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 775.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

129лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 772.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

129лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 772.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 88лв

ГПР: 23.68% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 795.69лв. Такса ангажимент: 0лв.

88лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 6.74% Стойност на плащането: 794.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

88лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 794.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 68лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 816.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

68лв

ГПР: 22.99% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 816.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

68лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 816.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 56лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 838.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

56лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 3.99% Стойност на плащането: 838.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

56лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 838.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 48лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 860.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 6.66% Стойност на плащането: 860.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 860.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 38лв

ГПР: 23.82% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 903.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

38лв

ГПР: 23.45% ГЛП: 9.97% Стойност на плащането: 903.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

38лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 904.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 32лв

ГПР: 23.37% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 945.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

32лв

ГПР: 23.32% ГЛП: 11.88% Стойност на плащането: 947.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 28лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 991.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

28лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 13.08% Стойност на плащането: 991.44лв. Такса ангажимент: 0лв.