Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 39.48лв

ГПР: 17.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 118.45лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 20.32лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 121.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 13.93лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 125.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца
12 месеца 10.73лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 128.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 8.82лв

ГПР: 23.24% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 132.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 7.54лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 135.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 5.94лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 142.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 4.98лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 149.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 4.92лв

ГПР: 34.79% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 177.10лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 4.60лв

ГПР: 34.44% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 184.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 4.12лв

ГПР: 33.73% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 197.80лв. Такса ангажимент: 0лв.