Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 40.86лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 122.57лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 21.02лв

ГПР: 21.56% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 126.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 14.41лв

ГПР: 22.69% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 129.71лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца
12 месеца 11.11лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 133.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 9.12лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 136.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 7.80лв

ГПР: 23.60% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 140.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 6.15лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 147.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 5.16лв

ГПР: 23.43% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 154.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 5.09лв

ГПР: 34.98% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 183.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 4.76лв

ГПР: 34.61% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 190.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 4.26лв

ГПР: 33.88% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 204.68лв. Такса ангажимент: 0лв.