Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 411.66лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1234.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

411.66лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1234.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

411.66лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1234.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 211.82лв

ГПР: 21.56% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1270.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

211.82лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1270.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

211.82лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1270.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 145.21лв

ГПР: 22.69% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1306.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

145.21лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1306.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

145.21лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1306.89лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 131.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1318.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 111.91лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1342.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

111.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1342.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

111.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1342.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 91.92лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1378.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

91.92лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1378.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

91.92лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1378.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 78.60лв

ГПР: 23.60% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1414.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

78.60лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1414.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

78.60лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1414.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 61.95лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1486.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

61.95лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1486.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

61.95лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1486.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 51.96лв

ГПР: 23.43% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1558.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

51.96лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1558.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

51.96лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1558.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 51.29лв

ГПР: 34.98% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1846.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

45.30лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1630.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

45.30лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1630.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 47.96лв

ГПР: 34.61% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1918.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

41.96лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1678.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

41.96лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1678.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 42.96лв

ГПР: 33.88% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2062.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

36.97лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1774.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

36.97лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1774.56лв. Такса ангажимент: 0лв.