Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 46.35лв

ГПР: 18.84% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 139.05лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 23.85лв

ГПР: 21.82% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 143.10лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 16.35лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 147.15лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца
12 месеца 12.60лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 151.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 10.35лв

ГПР: 23.68% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 155.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 8.85лв

ГПР: 23.75% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 159.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 6.98лв

ГПР: 23.71% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 167.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 5.85лв

ГПР: 23.53% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 175.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 5.78лв

ГПР: 35.12% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 207.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 5.40лв

ГПР: 34.74% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 216.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 4.84лв

ГПР: 33.98% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 232.20лв. Такса ангажимент: 0лв.