Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 480.32лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1440.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

480.32лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1440.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

480.32лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1440.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 247.16лв

ГПР: 21.60% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1482.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

247.16лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1482.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

247.16лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1482.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 169.43лв

ГПР: 22.78% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1524.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

169.43лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1524.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

169.43лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1524.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 153.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1538.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 130.57лв

ГПР: 23.33% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1566.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

130.57лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1566.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

130.57лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1566.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 107.26лв

ГПР: 23.57% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1608.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

107.26лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1608.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

107.26лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1608.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 91.71лв

ГПР: 23.65% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1650.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

91.71лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1650.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

91.71лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1650.78лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 72.28лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1734.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

72.28лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1734.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

72.28лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1734.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 60.62лв

ГПР: 23.47% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1818.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.62лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1818.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.62лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1818.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 59.85лв

ГПР: 35.04% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2154.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

52.85лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1902.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

52.85лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1902.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 55.96лв

ГПР: 34.66% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2238.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48.96лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1958.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48.96лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1958.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 50.13лв

ГПР: 33.92% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2406.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

43.14лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2070.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

43.14лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2070.72лв. Такса ангажимент: 0лв.