Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 528.39лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1585.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

528.39лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1585.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

528.39лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1585.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 271.89лв

ГПР: 21.56% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1631.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

271.89лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1631.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

271.89лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1631.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 186.39лв

ГПР: 22.69% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1677.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

186.39лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1677.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

186.39лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1677.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 169.29лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1692.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 143.64лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1723.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

143.64лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1723.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

143.64лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1723.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 117.99лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1769.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

117.99лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1769.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

117.99лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1769.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 100.89лв

ГПР: 23.60% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1816.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

100.89лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1816.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

100.89лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1816.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 79.52лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1908.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

79.52лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1908.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

79.52лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1908.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 66.69лв

ГПР: 23.43% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2000.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

66.69лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2000.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

66.69лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2000.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 65.84лв

ГПР: 34.98% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2370.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.14лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2093.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.14лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2093.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 61.56лв

ГПР: 34.61% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2462.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

53.86лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2154.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

53.86лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2154.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 55.15лв

ГПР: 33.88% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2647.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

47.45лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2277.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

47.45лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2277.60лв. Такса ангажимент: 0лв.