Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 548.99лв

ГПР: 16.78% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1646.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

548.99лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1646.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

548.99лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1646.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 282.49лв

ГПР: 20.32% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1694.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

282.49лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1694.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

282.49лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1694.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 193.66лв

ГПР: 21.74% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1742.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

193.66лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1742.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

193.66лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1742.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 175.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1758.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 149.24лв

ГПР: 22.47% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1790.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

149.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1790.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

149.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1790.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 122.59лв

ГПР: 22.86% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1838.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

122.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1838.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

122.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1838.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 104.82лв

ГПР: 23.05% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1886.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

104.82лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1886.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

104.82лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1886.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 82.62лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1982.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

82.62лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1982.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

82.62лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1982.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 69.29лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2078.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

69.29лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2078.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

69.29лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2078.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 68.40лв

ГПР: 34.49% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2462.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.41лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2174.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.41лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2174.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 63.96лв

ГПР: 34.16% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2558.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

55.96лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2238.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

55.96лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2238.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 57.30лв

ГПР: 33.50% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2750.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

49.30лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2366.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

49.30лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2366.40лв. Такса ангажимент: 0лв.