Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 572.68лв

ГПР: 17.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1718.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

572.68лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1718.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

572.68лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1718.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 294.68лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1768.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

294.68лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1768.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

294.68лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1768.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 202.01лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1818.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

202.01лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1818.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

202.01лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1818.09лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 183.48лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1834.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 155.68лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1868.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

155.68лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1868.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

155.68лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1868.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 127.88лв

ГПР: 23.24% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1918.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

127.88лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1918.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

127.88лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1918.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 109.35лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1968.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

109.35лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1968.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

109.35лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1968.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 86.18лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2068.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

86.18лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2068.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

86.18лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2068.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 72.28лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2168.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

72.28лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2168.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

72.28лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2168.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 71.35лв

ГПР: 34.79% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2568.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

63.01лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2268.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

63.01лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2268.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 66.72лв

ГПР: 34.44% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2668.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.38лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2335.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.38лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2335.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 59.77лв

ГПР: 33.73% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2868.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

51.43лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2468.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

51.43лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2468.64лв. Такса ангажимент: 0лв.