Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 58.02лв

ГПР: 16.96% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 174.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.02лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 174.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.02лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 174.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 29.86лв

ГПР: 20.48% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 179.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

29.86лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 179.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

29.86лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 179.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 20.47лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 184.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

20.47лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 184.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 18.59лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 185.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 15.77лв

ГПР: 22.61% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 189.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

15.77лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 189.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 12.96лв

ГПР: 22.97% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 194.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

12.96лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 194.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 11.08лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 199.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

11.08лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 199.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 8.73лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 209.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

8.73лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 209.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 7.32лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 219.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

7.32лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 219.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 7.23лв

ГПР: 34.58% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 260.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

6.38лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 229.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 6.76лв

ГПР: 34.25% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 270.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

5.92лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 236.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 6.06лв

ГПР: 33.57% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 290.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

5.21лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 250.12лв. Такса ангажимент: 0лв.