Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 60.08лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 180.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.08лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 180.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.08лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 180.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 30.92лв

ГПР: 21.56% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 185.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

30.92лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 185.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

30.92лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 185.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 21.19лв

ГПР: 22.69% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 190.75лв. Такса ангажимент: 0лв.

21.19лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 190.75лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 19.25лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 192.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 16.33лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 196.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

16.33лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 196.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 13.42лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 201.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

13.42лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 201.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 11.47лв

ГПР: 23.60% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 206.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

11.47лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 206.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 9.04лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 217.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

9.04лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 217.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 7.58лв

ГПР: 23.43% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 227.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

7.58лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 227.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 7.49лв

ГПР: 34.98% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 269.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

6.61лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 238.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 7.00лв

ГПР: 34.61% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 280.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

6.12лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 245.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 6.27лв

ГПР: 33.88% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 301.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

5.40лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 259.00лв. Такса ангажимент: 0лв.