Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 651.99лв

ГПР: 19.17% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1955.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

651.99лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1955.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

651.99лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1955.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 335.49лв

ГПР: 22.01% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2012.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

316.50лв

ГПР: 0.00% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1899.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

335.49лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2012.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 229.99лв

ГПР: 23.03% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2069.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

229.99лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2069.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

229.99лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2069.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 189.90лв

ГПР: 0.00% ГЛП: 0.00% Стойност на плащането: 1899.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 177.24лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2126.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

177.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2126.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

177.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2126.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 145.59лв

ГПР: 23.72% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2183.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

145.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2183.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

145.59лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2183.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 124.49лв

ГПР: 23.79% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2240.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

124.49лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2240.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

124.49лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2240.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 98.12лв

ГПР: 23.73% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2354.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

98.12лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2354.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

98.12лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2354.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 82.29лв

ГПР: 23.55% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2468.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

82.29лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2468.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

82.29лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2468.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 81.24лв

ГПР: 35.15% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2924.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

71.74лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2582.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

71.74лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2582.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 75.96лв

ГПР: 34.77% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 3038.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

66.47лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2658.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

66.47лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2658.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 68.05лв

ГПР: 34.00% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 3266.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.55лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2810.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.55лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2810.40лв. Такса ангажимент: 0лв.