Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 669.16лв

ГПР: 17.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2007.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

669.16лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2007.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

669.16лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2007.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 344.32лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2065.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

344.32лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2065.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

344.32лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2065.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 236.05лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2124.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

236.05лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2124.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

236.05лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2124.45лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 214.39лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 2143.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 181.91лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2182.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

181.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2182.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

181.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2182.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 149.42лв

ГПР: 23.24% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2241.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

149.42лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2241.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

149.42лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2241.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 127.77лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2299.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

127.77лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2299.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

127.77лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2299.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 100.70лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2416.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

100.70лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2416.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

100.70лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2416.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 84.46лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2533.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

84.46лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2533.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

84.46лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2533.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 83.37лв

ГПР: 34.79% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 3001.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

73.63лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2650.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

73.63лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2650.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 77.96лв

ГПР: 34.44% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 3118.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.22лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2728.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.22лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2728.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 69.84лв

ГПР: 33.73% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 3352.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.09лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2884.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.09лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2884.32лв. Такса ангажимент: 0лв.