Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 676.02лв

ГПР: 16.78% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2028.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

676.02лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2028.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

676.02лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2028.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 347.86лв

ГПР: 20.32% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2087.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

347.86лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2087.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

347.86лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2087.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 238.47лв

ГПР: 21.74% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2146.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

238.47лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2146.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

238.47лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2146.23лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 216.59лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 2165.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 183.77лв

ГПР: 22.47% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2205.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

183.77лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2205.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

183.77лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2205.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 150.96лв

ГПР: 22.86% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2264.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

150.96лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2264.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

150.96лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2264.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 129.08лв

ГПР: 23.05% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2323.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

129.08лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2323.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

129.08лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2323.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 101.73лв

ГПР: 23.15% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2441.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

101.73лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2441.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

101.73лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2441.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 85.32лв

ГПР: 23.08% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2559.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

85.32лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2559.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

85.32лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2559.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 84.23лв

ГПР: 34.49% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 3032.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

74.38лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2677.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

74.38лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2677.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 78.76лв

ГПР: 34.16% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 3150.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.91лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2756.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.91лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2756.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 70.56лв

ГПР: 33.50% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 3386.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.71лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2914.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.71лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2914.08лв. Такса ангажимент: 0лв.