Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 785.89лв

ГПР: 18.73% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2357.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

785.89лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2357.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

785.89лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2357.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 404.39лв

ГПР: 21.74% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2426.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

404.39лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2426.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

404.39лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2426.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 277.22лв

ГПР: 22.86% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2495.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

277.22лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2495.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

277.22лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2494.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 251.79лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 2517.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 213.64лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2563.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

213.64лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2563.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

213.64лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2563.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 175.49лв

ГПР: 23.62% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2632.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

175.49лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2632.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

175.49лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2632.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 150.06лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2701.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

150.06лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2701.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

150.06лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2701.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 118.27лв

ГПР: 23.67% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2838.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

118.27лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2838.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

118.27лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2838.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 99.19лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2975.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

99.19лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2975.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

99.19лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2975.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 97.92лв

ГПР: 35.08% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 3525.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

86.47лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3113.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

86.47лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3112.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 91.56лв

ГПР: 34.70% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 3662.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

80.12лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 3204.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

80.12лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 3204.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 82.02лв

ГПР: 33.95% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 3937.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

70.58лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3387.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

70.58лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3387.84лв. Такса ангажимент: 0лв.