Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 85.49лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 256.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

85.49лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 256.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

85.49лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 256.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 43.99лв

ГПР: 21.56% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 263.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

43.99лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 263.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

43.99лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 263.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 30.16лв

ГПР: 22.69% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 271.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

30.16лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 271.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 27.39лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 273.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 23.24лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 278.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

23.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 278.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 19.09лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 286.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

19.09лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 286.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 16.32лв

ГПР: 23.60% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 293.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

16.32лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 293.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 12.87лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 308.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

12.87лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 308.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 10.79лв

ГПР: 23.43% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 323.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

10.79лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 323.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 10.65лв

ГПР: 34.98% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 383.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

9.41лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 338.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 9.96лв

ГПР: 34.61% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 398.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

8.72лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 348.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 8.92лв

ГПР: 33.88% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 428.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

7.68лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 368.52лв. Такса ангажимент: 0лв.