Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 88.92лв

ГПР: 19.17% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 266.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.92лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 266.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.92лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 266.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 45.76лв

ГПР: 22.01% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 274.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

45.76лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 274.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

45.76лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 274.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 31.37лв

ГПР: 23.03% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 282.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

31.37лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 282.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 28.49лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 284.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 24.17лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 290.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

24.17лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 290.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 19.86лв

ГПР: 23.72% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 297.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

19.86лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 297.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 16.98лв

ГПР: 23.79% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 305.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

16.98лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 305.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 13.38лв

ГПР: 23.73% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 321.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

13.38лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 321.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 11.22лв

ГПР: 23.55% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 336.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

11.22лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 336.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 11.08лв

ГПР: 35.15% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 398.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

9.78лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 352.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 10.36лв

ГПР: 34.77% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 414.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

9.07лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 362.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 9.28лв

ГПР: 34.00% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 445.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

7.99лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 383.32лв. Такса ангажимент: 0лв.