Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 92.36лв

ГПР: 18.51% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 277.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

92.36лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 277.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

92.36лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 277.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 47.52лв

ГПР: 21.56% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 285.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

47.52лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 285.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

47.52лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 285.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 32.58лв

ГПР: 22.69% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 293.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

32.58лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 293.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 29.59лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 295.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 25.11лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 301.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

25.11лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 301.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 20.62лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 309.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

20.62лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 309.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 17.63лв

ГПР: 23.60% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 317.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

17.63лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 317.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 13.90лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 333.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

13.90лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 333.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 11.66лв

ГПР: 23.43% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 349.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

11.66лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 349.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 11.51лв

ГПР: 34.98% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 414.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

10.16лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 365.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 10.76лв

ГПР: 34.61% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 430.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

9.42лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 376.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 9.64лв

ГПР: 33.88% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 462.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

8.29лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 398.12лв. Такса ангажимент: 0лв.