Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 926.66лв

ГПР: 17.14% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2779.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

926.66лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2779.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

926.66лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2779.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 476.82лв

ГПР: 20.68% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2860.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

476.82лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2860.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

476.82лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2860.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 326.88лв

ГПР: 22.05% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2941.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

326.88лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2941.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

326.88лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2941.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 296.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 2968.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 251.91лв

ГПР: 22.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3022.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

251.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3022.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

251.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3022.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 206.92лв

ГПР: 23.03% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3103.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

206.92лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3103.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

206.92лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3103.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 176.93лв

ГПР: 23.21% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3184.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

176.93лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3184.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

176.93лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3184.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 139.45лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3346.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

139.45лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3346.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

139.45лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3346.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 116.96лв

ГПР: 23.18% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3508.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

116.96лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3508.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

116.96лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3508.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 115.46лв

ГПР: 34.63% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 4156.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

101.96лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3670.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

101.96лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3670.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 107.96лв

ГПР: 34.29% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 4318.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

94.47лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 3778.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

94.47лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 3778.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 96.71лв

ГПР: 33.61% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 4642.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

83.22лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3994.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

83.22лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3994.56лв. Такса ангажимент: 0лв.