Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 1029.66лв

ГПР: 17.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3088.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

1029.66лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3088.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

1029.66лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 3088.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 529.82лв

ГПР: 21.09% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3178.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

529.82лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3178.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

529.82лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 3178.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 363.21лв

ГПР: 22.36% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3268.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

363.21лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3268.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

363.21лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 3268.89лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 329.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 3298.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 279.91лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3358.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

279.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3358.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

279.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 3358.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 229.92лв

ГПР: 23.24% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3448.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

229.92лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3448.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

229.92лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 3448.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 196.60лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3538.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

196.60лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3538.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

196.60лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 3538.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 154.95лв

ГПР: 23.42% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3718.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

154.95лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3718.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

154.95лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 3718.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 129.96лв

ГПР: 23.29% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3898.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

129.96лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3898.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

129.96лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3898.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 128.29лв

ГПР: 34.79% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 4618.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

113.30лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4078.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

113.30лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 4078.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 119.96лв

ГПР: 34.44% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 4798.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

104.96лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 4198.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

104.96лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 4198.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 107.46лв

ГПР: 33.73% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 5158.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

92.47лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 4438.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

92.47лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 4438.56лв. Такса ангажимент: 0лв.